Gedragscode

Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. White Demons vindt ook sportiviteit en respect zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. Dit alles geldt voor spelers, coaches, trainers én toeschouwers. Deze gedragscode is opgesteld zodat de normen en waarden van onze vereniging helder en duidelijk zijn. Met onze gedragscode volgen we de gedragscodes van het NHV, het NOC-NSF en het Centrum voor Veilige Sport.

ALGEMENE GEDRAGSCODE 

Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit en integriteit uiterst belangrijk. De normen die universeel van toepassing zijn binnen en buiten het sportveld, zijn: 

  1. Respecteer de regels van onze sport. Sta samen voor een faire sport.
  2. Respecteer de mede- en tegenstanders van HV White Demons. 
  3. Respecteer de wedstrijdleiding. 
  4. Agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.
  5. Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig. Discrimineer niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  6. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld. Pest niet. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
  7. Respecteer elkaar en ieders mening (ook als die anders is dan jouw mening); je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar luister en praat wel met elkaar. 
  8. Maak en publiceer (of deel) geen beeld- en/of geluidsopnames (zoals foto’s, video’s geluidsfragmenten) zonder instemming van alle betrokkenen.
  9. NIX18 is de afspraak. Als vereniging en ouders voorkomen we samen dat jongeren onder de 18 alcoholische drank gebruiken. Bied geen alcohol aan jongeren onder de 18 aan. Ben je bewust van je voorbeeldfunctie als het gaat om alcohol en verkeer; neem met alcohol op niet deel aan het verkeer.
  10. Waar we ook spelen, we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld. 

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES

In aanvulling op deze algemene gedragscode zijn per doelgroep specifieke gedragscodes van toepassing:

Lees hier de algemene en specifieke gedragscodes in één document.

SANCTIES

Het bestuur heeft het recht om sancties toe te passen wanneer een sporter, trainer, coach, teamcoördinator, wedstrijdleider, bestuurder, commissielid, vrijwilliger, toeschouwer zich niet houdt aan de gedragscode en gemaakte afspraken en/of zich verliest in respectloos of grensoverschrijdend gedrag. Bij sancties kan gedacht worden aan een of meerdere gesprekken, verwijdering van de training en/of de wedstrijd of het sportveld of de tribune en aan het op non-actief stellen van een lid en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap. Tevens kan melding gemaakt worden bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak.

Melden van grensoverschrijdend gedrag 

Als je een vorm van grensoverschrijdend gedrag constateert, neem dan direct contact op met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van White Demons. Deze kan dan het gesprek aangaan, onderzoek instellen en actie ondernemen tegen de desbetreffende persoon en/of personen. Met meldingen wordt serieus en zorgvuldig omgegaan. 

Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport

Vertrouwenspersonen White Demons

White Demons heeft twee vertrouwenspersonen: Rogér Vugts en Esther Donkers. Zij zijn vaak aanwezig bij activiteiten van onze vereniging en ze zijn ook bereikbaar per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als je in gesprek wilt over grensoverschrijdend gedrag en/of pesten kan je een van hen in goed vertrouwen aanspreken. Zij nemen je serieus en bespreken met jou welke aanpak gewenst is.

Pestprotocol

Pesten komt overal en te vaak voor. Sportverenigingen zijn daarop helaas geen uitzondering. Om dit tegen te gaan in onze vereniging, is het pestprotocol opgezet. Dit protocol helpt bij het tijdig signaleren van pestgedrag en om de betrokkenen op de juiste manier te benaderen. Het stelt jou als lid en de vereniging in staat om op te kunnen treden tegen pestgedrag. Op deze manier staan we als leden en vereniging samen sterk tegen pesten en sport een ieder met plezier.

Sportplezier kun je maken

Met het digitale platform "Sportplezier kun je maken" worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Hiervoor is het digitale platform www.sportplezier.nl ingericht en voor iedereen toegankelijk. Het platform maakt deel uit van het landelijke actieplan 'Samen naar een veiliger sportklimaat.'

Verklaring Omtrent Gedrag

Alle coaches en trainers worden met regelmaat gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. White Demons vindt het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kunnen sporten bij ons. Om de kans op (seksuele) intimidatie te verminderen, vragen wij van personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen een VOG. Hiermee verkrijgen we meer zekerheid over het verleden van trainer, begeleiders en coaches. Hoewel een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, willen wij hiermee laten zien dat wij een veilig sportklimaat serieus nemen.