Vrijwilligersbeleid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid goedgekeurd. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 1. Het niet verhogen van de contributie.
 2. Het beter verdelen van taken. De afgelopen jaren, werden deze voornamelijk verdeeld onder de senioren leden (die vaak ook coach, trainer of commissielid waren) met als gevolg dat deze met alles wilden stoppen.
 3. Het minder vrijblijvend maken van de verplichting aan de vereniging zoals beschreven in het huishoudelijk reglement

In de vrijwilligerscommissie, bestaande uit ouders en leden, is het nieuwe beleid uitgewerkt en vervolgens vastgesteld door het bestuur. Dit beleid houdt in dat alle bondsleden (senioren en (ouders van) jeugdleden), zelf kunnen kiezen waar ze hun steentje willen bijdragen. 

De taken waarmee wordt gestart:

 • Het fluiten van wedstrijden.
 • Tijdwaarneming van wedstrijden.
 • Bardienst, tijdsblok nader te bepalen in overleg met barcommissie.
 • Reguliere schoonmaak, doorgaans 2 uur op woensdagavond.
 • (Hoofd)trainers, zoals bekend bij de TC. Van deze trainers wordt verwacht dat deze trainers elke week actief zijn op het veld een geheel seizoen.

Deze beschikbare taken worden inzichtelijk gemaakt door middel van het online vrijwilligerssysteem (https://whitedemons.vrijwilligerstekort.nl/). Als je op deze link klikt moet je een paar stappen doorlopen, zoals het aanmaken van een profiel en enkele basisinstellingen. Voor ouder van jeugdleden geldt dat er een profiel gemaakt moet worden op naam van het spelende jeugdlid. Daarna moet dit goedgekeurd worden door de vereniging. Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je doorgaans uiterlijk de volgende dag een nieuwe e-mail dat je goedgekeurd bent. Dan kan je je ook daadwerkelijk op taken inschrijven. 
Namens de vrijwilligerscommissie het vriendelijke verzoek aan de spelende leden om zo veel mogelijk de scheidsrechterstaken voor hun rekening te nemen (deze kunnen namelijk niet door iedereen worden ingevuld), om op deze manier ook ouders van jeugdleden de mogelijkheid te bieden hun steentje bij te dragen via de overige taken.

Wanneer je jezelf niet inpland, wordt dit automatisch binnen het systeem gedaan. Een aantal data zijn belangrijk om te weten.

 • Op 23 augustus 2021 wordt dit gedaan voor de taken in september (veldseizoen)
 • Op 20 september voor de 1e helft van het zaalseizoen
 • Op 1 november voor de 2e helft van het zaalseizoen
 • Op 1 april 2022 voor het veldseizoen

Natuurlijk hebben we veel liever dat vrijwilligers zichzelf inschrijven, voor taken die ze het leukst vinden en de tijden die het best schikken. 

Wanneer je bent ingeschreven voor een taak ontvang je altijd twee herinneringen: de eerste een week voorafgaand aan de taak de tweede 2 dagen ervoor. Check hiervoor ook je spam, soms komt de mail daarin terecht.

Namens de barcommissie een korte toelichting met betrekking tot het openen en sluiten van de kantine:
Hiervoor is een sleutel en een druppel (t.b.v. het alarm) beschikbaar die doorgegeven dient te worden. Daarbij is de afspraak dat van de twee die bardienst hebben, de 1e van de lijst, verantwoordelijk is voor het doorgeven van de sleutel naar de persoon van precies een week later. Bijvoorbeeld van maandag naar maandag. Je zal geïnformeerd worden wie de persoon is waar je het setje aan door moet geven (dit verder onderling regelen).