Vrijwilligersbeleid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid goedgekeurd. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 1. Het niet verhogen van de contributie.
 2. Het beter verdelen van taken. De afgelopen jaren, werden deze voornamelijk verdeeld onder de senioren leden (die vaak ook coach, trainer of commissielid waren) met als gevolg dat deze met alles wilden stoppen.
 3. Het minder vrijblijvend maken van de verplichting aan de vereniging zoals beschreven in het huishoudelijk reglement

In de vrijwilligerscommissie, bestaande uit ouders en leden, is het nieuwe beleid uitgewerkt en vervolgens vastgesteld door het bestuur. Dit beleid houdt in dat alle bondsleden, of ouders van (jeugd)leden, zelf kunnen kiezen waar ze hun steentje willen bijdragen. 

De taken waarmee wordt gestart:

 • Het fluiten van wedstrijden.
 • Tijdwaarneming van wedstrijden.
 • Bardienst, tijdsblok nader te bepalen in overleg met barcommissie.
 • Reguliere schoonmaak, doorgaans 2 uur op woensdagavond.
 • Hoofdtrainers, zoals bekend bij de TC. Van deze trainers wordt verwacht dat deze trainers elke week actief zijn op het veld een geheel seizoen.

Deze beschikbare taken worden inzichtelijk gemaakt door middel van het nieuwe online vrijwilligerssysteem (https://whitedemons.vrijwilligerstekort.nl/). Als je op deze link klikt moet je een paar stappen doorlopen, zoals een profiel en enkele basisinstellingen. Daarna moet dit goedgekeurd worden door de vereniging. Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je doorgaans uiterlijk de volgende dag een nieuwe e-mail dat je goedgekeurd bent. Dan kan je je ook daadwerkelijk op taken inschrijven. 
Namens de vrijwilligerscommissie het vriendelijke verzoek aan de spelende leden om zo veel mogelijk de scheidsrechterstaken voor hun rekening te nemen (deze kunnen namelijk niet door iedereen worden ingevuld), om op deze manier ook ouders van jeugdleden de mogelijkheid te bieden hun steentje bij te dragen via de overige taken.

Wanneer je jezelf niet inpland, wordt dit automatisch binnen het systeem gedaan. Een aantal data zijn belangrijk om te weten.

 • Op 15 augustus 2020 wordt dit gedaan voor de taken in augustus en september (veldseizoen)
 • Op 1 september voor de 1e helft van het zaalseizoen.
 • Op 1 november voor de 2e helft van het zaalseizoen
 • Op 1 april voor het veldseizoen

Natuurlijk hebben we veel liever dat vrijwilligers zichzelf inschrijven, voor taken die ze het leukst vinden en de tijden die het best schikken. Positief om te vermelden is dat nu al meer dan 60% van de taken zijn ingevuld voor 2019!

Wanneer je bent ingeschreven voor een taak ontvang je altijd twee herinneringen: de eerste een week voorafgaand aan de taak de tweede 2 dagen ervoor.

Namens de barcommissie een korte toelichting met betrekking tot het openen en sluiten van de kantine:
Hiervoor is een sleutel en een druppel (t.b.v. het alarm) beschikbaar die doorgegeven dient te worden. Daarbij is de afspraak dat van de twee die bardienst hebben, de 1e van de lijst, verantwoordelijk is voor het doorgeven van de sleutel naar de persoon van precies een week later. Bijvoorbeeld van maandag naar maandag. Je zal geïnformeerd worden wie de persoon is waar je het setje aan door moet geven (dit verder onderling regelen).

 

Veel gestelde vragen

 1. Ik heb hier niks van gehoord of gezien, wanneer is dit beleid gecommuniceerd?
  In de aankondiging van de ALV is dit beschreven, en de stukken waren bijgevoegd. Tijdens de ALV op 8 mei is dit uitvoerig besproken en goedgekeurd.

 2. Per wanneer gaat dit beleid in?
  Tijdens de ALV is afgesproken om dit per direct na de vakantie te starten. Mogelijkheid tot inschrijving is vanaf half juli, de eerste taken worden vanaf 1 september verdeeld.

 3. Bestond dit beleid niet al? Ik moest elk jaar al schoonmaken en fluiten. En als ik niet kon, moest ik ook een boete betalen.
  Je hebt gelijk, in zekere zin bestond dit beleid al. Alleen werd dit vooral aan senioren leden opgelegd. Voor senioren is de grootste verandering dat de boete verhoogd wordt bij het niet op komen dagen.

 4. Moeten de statuten hiervoor gewijzigd worden?
  Nee. Wel zal het huishoudelijk reglement hierop aangepast worden. Daarin stond al wel een "verplichting van een bijdrage aan" bovengenoemde taken, maar de boete van 15,- wordt als te vrijblijvend ervaren. Hoeveel taken een verplichte bijdrage inhield werd verder niet gespecificeerd.

 5. Aangezien het een beleidswijziging betreft, kan ik dan mijn lidmaatschap zonder consequenties opzeggen?
  Als commissie zien wij dit niet als een beleidswijziging, het is eerder een verdere uitwerking van het al beschreven beleid in het huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft aangegeven hiervoor in overleg een passende oplossing te vinden.

 6. Waarom betalen we geen vrijwilligers?
  Betaalde vrijwilligers zou een contributieverhoging betekenen. Het grootste deel van de leden vervuld dan liever zelf een vrijwilligerstaak. Voor degene die dit niet willen, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om af te kopen.

 7. Is het mogelijk het totaal aantal benodigde taken verminderen?
  Nee. De taken zijn al tot het minimum beperkt. Iedereen zal begrijpen dat elke wedstrijd een scheidsrechter en soms een verplichte tijdwaarneming nodig heeft. Daarnaast zijn een draaiende kantine en schone kleedkamer ook van cruciaal belang voor de vereniging.